MUNKATÁRSAINK

Erdős Judit
kuratóriumi elnök,
tanár, szociálpolitikus, szupervízor

E-mail: erdos.judit@revitaalapitvany.hu

Erdős Judit szociálpolitikai szakértő a szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, valamint szolgáltatástervezési koncepcióval összefüggő feladatok területén. A szociális szakképzés szakértője, EU szakértő.

Judit az elmúlt 20 évben a szociális szférában, önkormányzati szociálpolitikában, intézményvezetésben, valamint a civil szektorban szerzett tapasztalatokat. Az utóbbi években EU-s finanszírozású projektek szakmai értékelője, monitora.

Prókai Orsolya
kuratóriumi tag, irodavezető, kutató
szociálpolitikus

Telefon: +36 70 322 4856
E-mail: prokai.orsolya@revitaalapitvany.hu

Prókai Orsolya 2005 óta az Alapítvány munkatársa, 2007 óta a kuratórium tagja. Jelenleg elsősorban irodavezetői feladatokat lát el, részt vesz az Alapítvány szakmai és operatív irányításában, emellett alkalmanként közreműködik kutatási, szolgáltatás-fejlesztési, illetve képzési projektek tervezésében és megvalósításában.

Szakmai tapasztalatokkal Orsi elsősorban a nonprofit szektor, felnőttoktatás, foglalkoztatáspolitika, illetve humán szolgáltatások területén rendelkezik, ahol kutatásvezetői, kutatói, fejlesztői, projektmenedzsment, illetve oktatói és oktatás-szervezői feladatokat látott el.

Szerepi Anna 
kuratóriumi tag, hálózatfejlesztési munkatárs, kutató
szociológus

Telefon: +36 70 322 4830
E-mail: szerepi.anna@revitaalapitvany.hu

Szerepi Anna 2009. óta a Revita Alapítvány munkatársa, 2007 óta a kuratórium tagja. Kutatóként elsősorban fejlesztési programokhoz kapcsolódó értékelési feladatokat lát el; emellett az Alapítvány nemzetközi partnerségeinek építésében, pályázatok generálásában és megvalósításában vesz részt.

Panni szociológia szakon végzett, illetve abszolutóriumot szerzett a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Iskolájában. Mielőtt az Alapítvány munkatársa lett, egyetemi oktatóként, nemzetközi pályázatokban megvalósítóként, majd személyzeti tanácsadóként dolgozott.

Ábrahám Katalin 
projektmenedzser, kutató
szociálpolitikus, jogász

Telefon: +36 70 415 6336
E-mail: abraham.katalin@revitaalapitvany.hu

Ábrahám Katalin szociálpolitikus és jogász diplomával rendelkezik, valamint a társadalomtudományok területén szerzett doktori fokozatot. Kutatási területe elsősorban a felnőttképzés társadalmi összefüggéseinek vizsgálata, valamint tapasztalattal rendelkezik képzési és kutatási projektek, pályázatok koordinálásában.

Kati főállásban a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékének oktatója, emellett a Revita Alapítvány szakértője. Az Alapítványon belül elsősorban a felsőoktatási, illetve foglalkoztatási témájú programokban vállal kutatói szerepet, illetve projektmenedzsment feladatok ellátását végzi.

Sőrés Anett
önkéntes, marketingért és kommunikációért felelős munkatárs, kutató
szociológus

Telefon: +36 70 634 4559
E-mail: sores.anett@revitaalapitvany.hu

Sőrés Anett 2012 júniusa óta a Revita Alapítvány munkatársa. Néhány hónapig gyakornokként vett részt a szakmai munkában, ezt követően és jelenleg is kutatóként kutatásszervezői, módszertani, valamint elemzői feladatokat lát el. Emellett az Alapítvány szolgáltatás-fejlesztési projektjeinek üzleti tervezésében, illetve a marketinghez, promócióhoz és kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységeiben tölt be fontos szerepet.

Anett szociológia mesterszakon végzett, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájában szerzett abszolutóriumot. Egyetemi évei alatt kutatási, koordinátori és szerkesztői tapasztalatokra tett szert a társadalomtudományok területén.

Varjú Tamás
módszertani munkatárs
szociológus

Telefon: +36 70 394 7415
E-mail: varju.tamas@revitaalapitvany.hu

Varjú Tamás 2007 óta meghatározó szerepet tölt be a Revita Alapítvány szakmai műhelyében, ahol kutatói, módszertani tevékenységet végez. Fő szakterülete a foglalkoztatási célú szolgáltató szervezetek működése, humánszolgáltatásaik módszertana és gyakorlata. A nonprofit szektorban végzett kutatói munkája mellett több kistérségi komplex programban szakértői szerepet látott el a foglalkoztathatóság fejlesztése és a helyi foglalkoztatás bővítése terén. Tereptapasztalatait hátrányos helyzetű kistérségekben szerezte, dolgozott Baktalórántházán, Csengerben, Berettyóújfaluban, Dombóváron is.

Tamás figyelme az elmúlt években a társadalmi vállalkozások irányába fordult; ebben a témában számos szolgáltatás-fejlesztési programban dolgozott kutatóként, illetve szakértőként, valamint kapcsolódó képzési programokban vett részt. Több éve aktívan közreműködik egy szakmailag is elismert, térségi szintű társadalmi vállalkozás – a Re-Cikli Műhely – szakmai és üzleti megalapozásában, kialakításában.

Varga Matild
projektvezető
közösségfejlesztő, oktató, tréner

Telefon:  + 36 30 2112 679
Email: varga.matild@revitaalapitvany.hu

Varga Matild lokális szintű közösségi kezdeményezések fejlesztője, kistérségi komplex programok szakértője, szektorközi együttműködések koordinátora, fő szakterülete a közösségi tervezés. Gyakorlott felnőttképző és moderátor.

Pályája során Matild többek között a kulturális szolgáltatások, az ifjúsági munka, a helyi gazdaságfejlesztés és más közösségi projektek előkészítése és vezetése, valamint a forrásteremtés területén szerzett jártasságot. Széleskörű tapasztalataival alapítványunk innovatív törekvéseinek támogatója.

Kovács Edit
adminisztratív munkatárs

Telefon: +36 70 940 6543
E-mail: kovacs.edit@revitaalapitvany.hu

Kovács Edit 2014 áprilisában megváltozott munkaképességű dolgozóként került a Revita Alapítványhoz. Jelenleg irodai adminisztratív feladatokat lát el, valamint a kutatási projektek keretében adat- és hanganyag-rögzítési munkát végez.

Tanulmányait 1978-ban Berettyóújfaluban, az Arany János Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatás-ügyviteli tagozatán végezte. 2013-ban ECDL tanfolyam keretében számítógépes ismereteket szerzett.