MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ REFERENCIÁINK

Gyakorlatorientált kompetenciavizsgálat – tudásbővítő rendezvények (2015)

„Munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek kompetenciavizsgálata” címmel tananyagfejlesztést végzett, illetve erre épülő tudásbővítő rendezvényen vett részt a Revita Alapítvány a „FoglalkoztaTárs-Társ a foglalkoztatásban” című, TÁMOP-1.4.7-12/1-2012-0001 számú kiemelt projekt keretében. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nkft. megbízásából készített 15 órás tananyag célja a foglalkoztatási programokat lebonyolító szervezetek részére innovatív módszerfejlesztés disszeminációja.

A Megbízó tananyaggal szemben támasztott elvárása volt, hogy javítsa a foglalkoztatási programokat lebonyolító szervezetek szakmai hatékonyságát a hátrányos helyzetű munkavállalók kompetenciavizsgálata területén, bővítse a szakmai ismereteiket, illetve készség- és képességfejlesztést eredményezzen a hátrányos helyzetű munkavállalók részére biztosított szolgáltatásnyújtás során.

A tananyagfejlesztéshez kapcsolódó tudásbővítő rendezvényen a Revita Alapítvány az EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft. megbízásából vett részt Debrecenben (2015. április 09-10.) és Székesfehérváron (2015. április 29-30.).

A tananyag letölthető:

www.revitaalapitvany.hu/ofa_tananyag/revita_kompetenciavizsgalat_tananyag.pdf  

KRAFT – Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az egyéni fejlesztésben (2013 – 2014)

A Revita Alapítvány a svájci Förderverein cocomo-val, valamint két magyar partnerével, a CSAT Egyesülettel és az OKIDE-vel folytatta a korábban megkezdett módszertani munkát a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése terén. A feltáró jellegű munkát követően a KRAFT (Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az egyéni fejlesztésben) elnevezésű projekt keretében olyan módszerek és eszközök fejlesztését tűztük ki célul magunk elé, amely közvetett módon a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek munkába állási esélyeit javítják, illetve közvetlenül az őket támogató civil szakmai szolgáltató szervezetek munkáját segítik.

A KRAFT projektben a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek felmérését, felkészítését végző szakemberek számára a partnerekkel közösen fejlesztettünk ki egy új – a szakmai munka során jól használható – gyakorlatorientált módszert és eszközt. A hazai és svájci módszerek célirányos feltárását és megismerését követő fejlesztő munka egy kézzelfogható, jól demonstrálható, megfizethető, ugyanakkor hatékony módszer és a hozzá kapcsolódó eszköz kialakítására, további partnerek bevonásával történő tesztelésére és elterjesztésére fókuszált.

A tíz hónapos szakmai munka előrehaladásáról, a módszer és a hozzá kapcsolódó eszköz tesztelésének lehetőségéről folyamatosan tájékoztattuk a KRAFT projekt eredményeire kíváncsi munkaerő-piaci szolgáltató szervezeteket:

  • Nyitórendezvény: 2014. január 15-17. között lezajlott a KRAFT projekt nyitórendezvénye, véglegesítésre került a teljes ütemezés, a résztvevő szakértők meghatározták a szakmai munka fókuszát és kijelölték a további együttműködés irányait.
  • Svájci és magyar gyakorlatorientált módszerek: A projekt első negyedévében olyan gyakorlatorientált módszereket gyűjtöttük össze, amelyeket a szakemberek már alkalmaznak a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása során, vagy egyéb más területen. A rövid bemutató anyagok alapján választották ki a projektben dolgozó szakemberek azokat a módszereket, amelyek számukra a leginkább érdekesek a másik ország gyakorlatában. A kiválasztott módszerek adják a tanulmányutak szakmai programjának gerincét.

Mindkét országból 10-10 db gyakorlatorientált módszer leírását készítettük el; a módszerekről készített rövid bemutatkozó anyagok letölthetőek (magyar és német nyelven) az alábbi linkekre kattintva:

Magyar módszerek magyar nyelvű leírásai

Magyar módszerek német nyelvű leírásai

Svájci módszerek német nyelvű leírásai

Svájci módszerek magyar nyelvű leírásai

  • Tanulmányút Svájcban: 2014. április 7-11. között zajlott le a KRAFT projekt svájci módszerek megismerését célzó tanulmányútja. A tanulmányút során megtekintett módszerek a következők voltak:

„Marte Meo”

„Munkakörkép”

„Munkaerő-piaci kvalifikációk felmérése”

„Értékszemléletek”

„Az ügyfél mint rendező”

„Munkahelyváltás”

A módszereket – az elméleti keretek megismerése mellett – a szakértőink saját maguk is kipróbálhatták, vagy megtekinthették a célcsoporttal való közös munkát. Számos olyan tapasztalattal, ötlettel és elképzeléssel zártuk le a tanulmányutat, melyeket fel tudunk használni a későbbiekben saját módszerünk kidolgozása során.

  • Tanulmányút Magyarországon: 2014. május 19-23. között került lebonyolításra a magyarországi tanulmányút. A tanulmányút során meglátogatott módszerek, illetve a módszert bemutató szervezetek a következők voltak:

„Retextil” – Retextil Alapítvány

„MoMap Tool” – Artemisszió Alapítvány

„Lantegi” – Kézenfogva Alapítvány

„LEGOstics – Gréta” – Széchenyi István Egyetem, Közlekedésmérnöki és Logisztikai Szakkollégium

„Szociális cirkusz” – Magyar Zsonglőr Egyesület

  • Workshop a közös módszer kialakításához: 2014. május 27-30. között került sor az új módszer fejlesztését célzó workshop lebonyolítására, amelynek eredményeivel az elkövetkező hónapokban a projekt szakemberei folyamatosan dolgoztak tovább.
  • A KRAFT projekt keretében a nyári hónapokban elkészült az új, közös módszer leírása; szakemberek bevonásával tesztelésre került Magyarországon és Svájcban egyaránt.
  • A tapasztalatok integrálását és a módszer véglegesítését követően aprojekt eredményeit a konzorcium a 2014. október 14-én tartott zárókonferencián mutatta be a szélesebb szakmai közönségnek; a projekt 2014. október 31-én lezárult.

A közös fejlesztés módszertani anyaga letölthető:

KEY – magyar nyelvű módszertani anyag

KEY – német nyelvű módszertani anyag (German, Deutsch)

KEY – angol nyelvű módszertani anyag (English, Englisch)

A KRAFT projekt virtuális műhelyének elérhetősége:

http://revitaalapitvany.hu/kraft_virtualis_muhely/

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg (projektazonosító: TPPA/2013/03/26).

Életrevaló – U FOR LIFE (2013)

A Revita Alapítvány a főpályázó CSAT Egyesülettel és az Országos KID Egyesülettel, valamint a svájci Förderverein Cocomoval közös, a „Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához” című projekt a Svájci – Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg a  Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap keretében  2012. augusztus 1. és 2013. július 31. között. (Pályázati azonosító: TPPA/2012/03/30)

A főpályázó és magyar partnerei évek óta dolgoznak perifériális helyzetű kistérségekben, ahol jellemző a többgenerációs munkanélküliség, a gyerekek és fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek alacsony szintje. A svájci partner a bevándorlók munkaerő-piaci integrációjára keres hasonló szakmai megoldásokat.

Megvalósult tevékenységek: nyitó- és zárókonferencia, virtuális nyitott műhely, 2 magyar műhelymunka és svájci tanulmányút, módszertani anyag kidolgozása, lefordítása angol és német nyelvre, DVD-n való terjesztése. A projekt eredményeként közös módszertani anyagot dolgoztunk ki a hátrányos helyzetű térségekben élő gyermekek és fiatalok társadalmi integrációja elősegítésére. A nyitó és zárókonferencián az érintett civil és egyéb szervezetek széles körének mutattuk be a projekt szakmai tapasztalatait és az új módszertant. A projekt így multiplikatív módon járulhat hozzá a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.