TÁRSADALMI INNOVÁCIÓK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS REFERENCIÁINK

Innovatív foglalkoztatási kezdeményezések szakmai támogató rendszerének kidolgozása (2014-2015)

A Revita Alapítvány az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. megbízásából kidolgozta az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések szakmai támogatását biztosító rendszer elméleti alapjait. A fejlesztő munka során a társadalmi célú kezdeményezések fejlesztését szakmailag támogató szervezetek hazai és nemzetközi jó gyakorlatainak tapasztalatait használtuk fel, gondoltuk újra, és foglaltuk egységes keretbe. A hét lépésből álló ötletmenedzsment folyamatának leírása során egy szakmai keretrendszer legfontosabb módszertani elemeit, szempontrendszerét és irányelveit rögzítettük. Ez az elméleti keretrendszer alkalmas arra, hogy a gyakorlatban konkrét intézményi szereplők aktivizálásával, szakmai együttműködési mechanizmusok kialakításával, a megfelelő szakértelem és a pénzügyi források biztosításával valódi, kézzelfogható segítséget biztosítson azok számára, akik újszerű módon kívánnak válaszokat megfogalmazni a foglalkoztatási terület megújulási kezdeményezéseinek legfontosabb kérdéseire.

A fejlesztő munka során olyan kézzelfogható szakpolitikai ajánlásokat is megfogalmaztunk, amelyek konkrét irányt mutatnak a foglalkoztatási kezdeményezések szakmai támogatását bevezetni szándékozó döntéshozók számára. A kiemelt stratégiai területekhez kapcsolódó ajánlások mindegyike a fejlesztő munkát megalapozó helyzetfeltárásra, valamint a fejlesztő csapat többéves – elméleti és gyakorlati – szakmai tapasztalatára épült.

Re-Cikli Minden, ami -újra- gurul – Új munkaerő-piaci megoldások és lehetőségek megváltozott munkaképességű emberek számára a Baktalórántházi Kistérségben (2013 – 2015)

A „Re-Cikli Minden, ami -újra- gurul – Új munkaerő-piaci megoldások és lehetőségek megváltozott munkaképességű emberek számára a Baktalórántházi Kistérségben” (TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0049) című projekt során három szakmai képzés keretében (kerékpárszerelő, géplakatos és számítógépes adatrögzítő) összesen 45 fő megváltozott munkaképességű ember képzése valósult meg. A résztvevők egyéni és csoportos munkaerő-piaci felkészítésen vettek részt. Tízen az önfoglalkoztatóvá váláshoz kaptak szakmai támogatást, öten közülük pedig beléptek a napokban alakult térségi szociális szövetkezetbe.

A 22 hónapos projekt keretében a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás, a Revita Alapítvány és a Kontaktus Egyesület közösen hiánypótló lakossági szolgáltatásokat biztosító Re-Cikli Műhelyhálózatot alakítottak ki a Baktalórántházi kistérségben.  A Re-Cikli Műhelyhálózat szolgáltatásai között megtalálható a kerékpárjavítás, karbantartás és felújítás – ez utóbbi során a Műhely használt kerékpárokat újít fel és lát el Re-Cikli arculattal. E mellett lakatosipari szolgáltatásokat, valamint kulcsmásolást, késélezést is biztosít mind a lakosság, mind a térség intézményei és vállalkozásai számára.  A projekt során kialakításra került a központi Műhely Baktalórántházán, valamint tesztelésre került négy kistérségi Műhelypont (Leveleken, Nyírtasson és Nyírmadán), illetve a Mobilműhely, amely a kistérség összes településére eljuttatta a Re-Cikli Műhely szolgáltatásait.

A projekt során a képzésben résztvevők munkatapasztalat szerzésre kaptak lehetőséget a Re-Cikli Műhelyben, hogy hétköznapi élethelyzetekben sajátíthassák el azokat a készségeket, amelyek egy lakossági szolgáltatás folyamatos üzemeltetéséhez szükségesek. Tízen az önfoglalkoztatóvá váláshoz kaptak szakmai támogatást, öten közülük pedig beléptek a napokban alakult térségi szociális szövetkezetbe, amely társas vállalkozás formájában ad keretet a Re-Cikli Műhely projekt utáni működéséhez. A szociális szövetkezet nemcsak fenntartja a projekt keretében kialakított szolgáltatásokat, de jövőbeni fejlesztéseket is tervez a társadalmi vállalkozás fenntarthatósága érdekében.

A projekt során számtalan – a megváltozott munkaképességű emberek iránti érzékenyítést és a társadalmi integrációt szolgáló – szakmai és lakossági rendezvény valósult meg a kistérségben. A szociális és egészségügyi szakemberek számára tájékoztató előadások, gyerekeket és felnőtteket egyaránt megmozgató versenyek, kampányok szerveződtek, de a Re-Cikli Műhely színes programokkal képviseltette magát a kistérség valamennyi nagyobb lakossági ünnepén, rendezvényén is.

Ennek köszönhetően a Műhely szolgáltatásai mára mind a lakosság, mind az intézmények számára ismertté és keresetté váltak. A Re-Cikli Műhely továbbra is elérhető a www.reciklimuhely.hu weboldalon.