TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTJEINK

Élményalap

A program célja a fogyatékos emberek minél színesebb és szerteágazóbb, egész országra kiterjedő élményszerzésének támogatása, a közösségben rejlő segítő szándék felkeltése, felmutatása, a társadalmi elfogadás és befogadás fejlesztése. E cél érdekében biztosítjuk a program keretében az élményalapú találkozás és beszélgetés lehetőségét a fogyatékos és az „ép” emberek között, támogatva az egymásról szerzett tapasztalatok gyűjtését.

Az Élményalap felhívja a figyelmet arra, hogy minden ember a saját lehetőségeihez mérten tud pénz nélkül is adakozni. Elég egy élmény, amit mindenki a saját adottságaihoz, erőforrásaihoz mérten fel tud ajánlani: egy közös túra, egy koncertélmény, jógaóra, de lehet egy közös pecázás, csónakázás is.

További információkért kattintson ide.

“Befogadó települések” a Baktalórántházai kistérségben (2014 – 2015)

Sérültséggel élő embereket hozta közelebb az épekhez a Revita Alapítvány „Befogadó település” (NEA-KK-14-SZ-0965) címet viselő programja a Baktalórántházai kistérségben. A tízhelyszínes rendezvénysorozat Baktalórántháza, Apagy, Rohod, Nyírmada, Ófehétó-Ligettanya, Laskod, Nyírtass, Levelek, Pusztadobos, Nyírjákó települések iskoláiban, művelődési házaiban, illetve város- és falunapjain valósult meg 2014. április 1. és 2015. március 31. között. A rendezvénysorozat érzékenyítő feladataiban több mint 400 fő vett aktívan részt.

Akárcsak az ép állampolgároknak, a fogyatékkal élő embereknek is egyenlő jogaik vannak, és joguk van a méltósághoz, az egyenlő elbánáshoz, a független élethez és a társadalomban történő teljes körű részvételhez. Az integráció és a tolerancia folyamatos kiépítése az egész társadalom számára fontos feladat. A társadalom nagy része nem jut hozzá a fogyatékos emberek életével kapcsolatos hiteles információkhoz, ugyanakkor számos olyan élethelyzet adódik (az iskolában, a munkahelyen, a helyi közösségekben), ahol szükség lenne ezekre. A Revita Alapítvány- a NEA támogatásával- 10 településen megvalósult programja során azt kívántuk elérni, hogy a jövőben a társadalom, a településeken élők nyitottabbá váljanak a fogyatékkal élő emberek iránt, ne féljenek segíteni nekik, vagy a szomszédjukban lakni.